Teknik Bİlgiler

Teknik Bİlgiler

POLYESTERİN TARİHÇESİ

Kimyasal adı polietilentereftalat olan PET polyesteri, Whinfield ve Dickson ta…